top of page

Uwaga!

Ważna informacja dla posiadaczy kont bankowych poza granicami USA

Jako Wasi księgowi, czujemy sie zobowiazani aby poinformować Was o aktualnych obowiązkach raportowania kont zagranicznych. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje na ten temat.

Kto musi złożyć raport?

Pod obowiązek raportowania kont podlega osoba spełniająca oba warunki łącznie:

- posiada konta zagraniczne o łącznej wartości przekraczającej $10,000

- przebywa na terytorium USA dłużej niż 31 dni w danym roku i dlużej niż 183 dni w trzech ostatnich latach łącznie.

Status imigracyjny takiej osoby, ani rodzaj numeru podatkowego nie zwalnia z obowiązku raportowania zagranicznych kont.

Jakie konta należy raportować?

Pod raport podlegają poniższe rodzaje kont własnych lub takich, do których jesteśmy upoważnieni:

- Konta bankowe rozrachunkowe, oszczędnościowe, lokaty terminowe

- Konta otwarte w ramach obrotu na giełdzie papierów wartościowych

- Polisy ubezpieczeniowe na życie z funduszem kapitałowym

Termin składania Raportu

Raport z kont zagranicznych należy złożyć elektronicznie przed końcem czerwca 2016. Urząd nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu raportowania.

Kary

Za spóżnione ale dobrowolne zaraportowanie zaległych lat – kary nie ma.

Za nieświadome nie złożenie raportu – do $10,000 za każde wykroczenie.

Za celowe nie złożenie raportu – do $100,000 lub 50% stanu konta za każde wykroczenie.

Gdzie szukać pomocy?

Raport FBAR można sporządzić w Biz, Inc.

Wiecej informacji można uzyskać w lokalizacjach  
    Biz, Inc. lub pod     numerem telefonu
    (773) 777-1040.
bottom of page