top of page

Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov - FATCA

Dôležitá informácia pre vlastníkov bankových účtov za hranicami USA

 

Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016 stanovuje finančnej správe povinnosť prijímať informácie o zahraničných účtoch v bankách.

Z titulu Vášho účtovníka, máme povinnosť Vás informovať o súčasných povinnostiach registrácie zahraničných bankových účtov.

 

Kto má tuto povinnosť?

 

Povinnosti registrácie podlieha osoba, ktorá spĺňa obe podmienky:

- Je vlastníkom bankového účtu, ktorý presiahol $10,000

- Na území USA sa zdržuje dlhšie ako 31 dni v jednom roku a viac než 183 dni počas posledných 3 rokov

Legálny status, ani číslo sociálneho poistenia (Social Security Number)nie sú podmienkou. Tomuto zákonu teda podlieha každý, kto spĺňa hore uvedené podmienky.

 

Aké účty je potrebne registrovať?

 

- Všetky osobné účty, ktorých ste jedinými majiteľmi, spolumajiteľmi, ale aj tie v ktorých máte iba podpisové právo

- Bežné účty, sporiace účty alebo terminovane účty

- Cenné papiere a iné bankové deriváty

- Životné poistky

- Všetky ostatné druhy bankových účtov

 

Platnosť zákona a dátum nahlásenia informácii

 

FBAR musí byt vyplnený  do 30. júna elektronicky. Nie je možné požiadať o predĺženie termínu.

 

Pokuta

 

Za nesplnenie tejto povinnosti môže pokuta narásť do výšky $10,000 za každý rok, celkovo do výšky $100,000, alebo 50% stavu účtu. Pokutovaná je aj inštitúcia, v ktorej bankové účty mate otvorené.

Ak osoba dobrovoľne vykáže informácie za minule roky, nebude pokutovaná.

 

Kde hľadať pomoc:

 

V Biz Inc sa dozvieš viac

Volaj na telefón
773-777-1040
bottom of page